27.02.2019

Тендерний комітет Роздільнянської міської ради оголошує про проведення конкурсу з визначення виконавців робіт (капітальний ремонт тротуарів), виконання яких заплановано у 2019 році

Тендерний комітет Роздільнянської міської ради оголошує про проведення конкурсу з визначення виконавців робіт (капітальний ремонт тротуарів), виконання яких заплановано у 2019 році, згідно наступного переліку:

 

Найменування робіт

Запланована протяжність

Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі:

 

капітальний ремонт тротуару біля кінотеатру «Ювілейний» м. Роздільна Одеська область

1607 кв.м.

капітальний ремонт тротуару по вул. Європейська від вул. Європейська № 97 (РЕМ) до вул. Садова у м. Роздільна Одеська область

525 кв.м.

капітальний ремонт тротуару по вул. Горіхова від вул. Садова до вул. Лисенко у м. Роздільна Одеської області

649 кв.м.

капітальний ремонт тротуару по вул. Водопровідна від вул. Тираспольська до вул. Щаслива у м. Роздільна Одеської області

649 кв.м.

капітальний ремонт тротуару по вул. 1-го Травня від вул. Нахімова до вул. Міліцейська у м. Роздільна Одеської області

184 кв.м.

 

Проведення конкурсу відбудеться 26 березня 2019 року за адресою: вулиця Муніципальна, будинок 17, місто Роздільна, Одеська область, І під’їзд, І поверх, кабінет № 6 (зала засідань), об 10:40 годині, контактний телефон: 0485332575.

Цінові (тендерні) пропозиції подаються в двох запечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться підтвердні документи з їх описом, а в другому – комерційна пропозиція, вартість виконання робіт вказується з урахуванням податку на додану вартість. Обидва конверти запечатуються в одному великому конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт з капітального ремонту тротуарів».

До підтвердних документів належать:

1. заява про участь у конкурсі з відбору  виконавців робіт у довільній формі;

2. довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про претендента:

а) реквізити (адреса-юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, адреса електронної пошти, веб-сайт);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

3. виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4. копія Статуту або іншого установчого документу, а для претендента фізичної особи-підприємця: копія паспорту громадянина України та копія ідентифікаційного коду;

5. згода на обробку персональних даних у довільній формі (для претендента-фізичної особи-підприємця);

6. довідка учасника у довільній формі про його технічні можливості, включаючи інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, машин та механізмів з їх характеристиками;

7. копії технічних паспортів спеціальних автотранспортних засобів (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу);

8. копія штатного розпису, а для претендента-фізичної особи-підприємця - довідка в довільній формі про кількісний і кваліфікаційний склад працівників учасника для виконання робіт (такими документами можуть бути: довідка учасника з переліком працівників, зазначенням їх ПІБ, кваліфікації та досвіду роботи);

9. листи-відгуки по раніше виконаним аналогічним роботам;

10. наявність фінансової спроможності (баланс підприємства учасника (Форма № 1) за 2018 рік (для суб’єктів малого підприємництва - копія фінансового звіту учасника-суб’єкта малого підприємництва (Форма № 1-м) за 2018 рік), звіт про фінансові результати учасника (Форма № 2) за 2018 рік (для суб’єктів малого підприємництва - копія фінансового звіту учасника-суб’єкта малого підприємництва (Форма № 2-м) за 2018 рік), звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2018 рік, звіт про власний капітал (Форма №4) за 2018 рік);

11. оригінал довідки з обслуговуючого банку (всіх обслуговуючих банків) про наявність відкритого рахунку та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, виданої станом не більше двотижневої давнини відносно дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій;

12. довідка про відсутність заборгованості по сплаті податків;

13. довідка або витяг з реєстру (оригінал або нотаріально завірена копія) з Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України або з Департаменту інформаційних технологій (Управління інформаційного забезпечення ГУ Національної поліції) МВС України про відсутність судимостей у фізичної особи учасника керівника підприємства або фізичної особи учасника, яка підписала заяву на участь у конкурсі, з датою видачі/формування не більше тримісячної давнини відносно дати проведення конкурсу;

14. згідно ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», якщо сума угоди 50% і більше чистих активів ТОВ, така угода повинна обов'язково бути узгоджена загальними зборами учасників. Вартість чистих активів визначається станом на кінець попереднього кварталу. Згідно ПСБО (Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку) 19, чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Отже, у разі, якщо учасник є товариством з обмеженою та/або додатковою відповідальністю, такий учасник повинен надати документ, який визначає вартість чистих активів (баланс) учасника та/або протокол загальних зборів учасників згідно змісту якою уповноваженій посадовій/службовій особі учасника надається дозвіл укладати договір за результатами даної закупівлі;

15. довідка у довільній формі, що підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;

16. документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;

17. лист-гарантія щодо дотримання учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про санкції», Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції)»;

18. довідка у довільній формі про дотримання заходів із захисту довкілля;

19. копію витягу з реєстру платника податку на додану вартість (копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) або  копію витягу з реєстру платника єдиного податку (копію свідоцтва про реєстрацію платника єдиного податку) (у передбачених законодавством випадках);

20. довідка у довільній формі про те, що Учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

  У разі ненадання документу учасник складає та надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом учасника та завірений печаткою (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів.

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає вимогам чинного  законодавства, нормативно-технічним актам  та санітарним нормам.

По кожній позиції надається розрахунок вартості, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та  калькуляції з урахування всіх витрат.

Вартість пропозиції  та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на конкурс, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.  

До ціни пропозиції  надаються усі розрахунки, які є її складовими та визначені ДСТУ (локальний кошторис, відомість ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів, загальновиробничі та адміністративні витрати на підставі обґрунтованої їх величини і структури, що склалися на підприємстві учасника за попередній звітний період (рік), розрахунки інших витрат).   

Усі документи (довідки, інформаційні довідки, листи), які складаються безпосередньо учасником, повинні бути складені на фірмовому бланку (у разі наявності) та обов’язково містити: №, дату, посаду, прізвище, ініціали та власноручні підпис керівника або уповноваженої особи. Документи можуть містити відбиток печатки учасника (при наявності), але в будь-якому випадку документи мають бути завірені належним чином згідно чинного законодавства.

За достовірність наданої учасником в складі конкурсної пропозиції за предметом закупівлі інформації та документів, відповідальність безпосередньо несе учасник.

 

Приймання заяв припиняється о 12:00 годині 25 березня 2019 року.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні тендерного комітету.

Тендерний комітет Роздільнянської міської ради